Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

HOT NEWS

10.7.2014

Návšteva z Poľska

V uplynulých dňoch navštívila Continental Matador Rubber skupina štyridsiatich pracovníkov sesterskej spoločnosti Continental Polska.

 
NEWS6.7.2014

Slávnostné otvorenie novej budovy Technologického centra v Púchove - Ďalšie investície do výskumu a vývoja

Dňa 17. júna t.r. bola otvorená nová budova Technologického centra Púchov (TCP). Slávnostný akt sa uskutočnil za účasti Ing. Anton Vatalu, konateľa Continental ...
3.7.2014

Medzinárodný veľtrh i „Prezentačno – poradenské dni“ na EXPO Mokrá 2014

V dňoch 10. – 12. júna sa konal 10. Medzinárodný veľtrh strojov a zariadení pre ťažobný priemysel a stavebníctvo EXPO MOKRÁ 2014, ktorý bol situovaný v kameňolome ...
30.6.2014

Obchodní partneri z Kišineva v CMR

V spoločnosti Continental Matador Rubber sme privítali v uplynulých dňoch viacero návštev – medzi nimi aj našich obchodných partnerov z Moldavska - zástupcov ...