Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

HOT NEWS

19.12.2014

Continental Croatia

V uplynulých dňoch navštívila Continental Matador Rubber skupina dílerov zo spoločnosti Continental Croatia.

 
NEWS17.12.2014

Našim odberateľom v Čechách sme ukázali nový pohľad na prevádzku dopravných pásov Matador - Konkurencia pritvrdzuje

V rámci poskytovania služieb v oblasti technickej podpory produktu zorganizoval obchodný úsek CMR - divízia CBG (Conveyor Belts Group - Dopravné pásy) v Plzni akciu ...
8.12.2014

Pozvanie na aktív jubilantov prijalo takmer 300 zamestnancov - Poďakovanie za dlhoročnú prácu

Dňa 5. decembra t.r. sa stretli v priestoroch hotela Alexandra zástupcovia vedenia spoločnosti Continental Matador Rubber so zamestnancami pripomínajúcimi si životné ...
2.12.2014

Stane sa „conti kvapka krvi“ peknou tradíciou? Darujme chorým šancu

Streda 26. novembra bola pre viacerých z nás výzvou – pravidelní darcovia, ale i veľa prvodarcov sa odhodlali k odvážnemu kroku – dobrovoľnému darovaniu krvi.