Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.


Spoločnosť


CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
tel.:  +421 42 461 2991
fax:  +421 42 461 3365
info.matador@matador.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 17315/R
IČO: 36 709 557

Infolinka centrály: +421 42 461 3050
(7,30 - 15,30 h.; po 15,30 h. záznamník)

Bezplatná infolinka predajnej siete Pneubox: 0800 11 44 11

Zelená linka : +421 42 461 2975

pre podnety, pripomienky, sťažnosti a otázky týkajúce sa životného prostredia súvisiace so spoločnosťou

(linka so záznamníkom)