Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.


Show Truck


Show truck

Snaha o čo najadresnejšiu komunikáciu s obchodnými partnermi i so širokou verejnosťou viedla firmu MATADOR k realizácii projektu  MATADOR MOBILITY PRESENTATION (MMP). Pod týmto názvom sa ukrýva špeciálne upravený truck, ktorý je vybavený najmodernejšími technickými prostriedkami, určenými  k prezentácii produktových a iných noviniek spoločnosti MATADOR.

K najdôležitejšiemu vybaveniu trucku patria výkonné projektory,  umožňujúce projekciu prezentácií a videa, audio sústava pre vonkajšie aj vnútorné použitie, výkonný server, ale i výťah, umožňujúci dopravu na strechu, ktorá je špeciálne upravená a  môže slúžiť k neformálnemu posedeniu s obchodnými partnermi. 

Hlavnými cieľovými skupinami, na ktoré je zameraná prezentácia prostredníctvom MMP,  sú dealeri značky MATADOR, koncoví užívatelia, široká a odborná verejnosť na výstavách a veľtrhoch.