Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.


Prezentácia dopravných pásov zn. MATADOR v Poľsku - Medzinárodná výstava v Katowiciach


V dňoch 8. – 11. septembra t.r. tím obchodníkov divízie CBG Dopravné pásy a zástupcovia pre poľský trh zo spoločnosti Handlex úspešne prezentovali dopravné pásy zn. MATADOR na výstave v poľskom meste Katowice.

Z nášho pohľadu bola „The International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy“ veľmi významnou výstavou v tomto roku. Organizuje ju spoločnosť Polska Technika Gornicza každý druhý rok a teší sa veľkej pozornosti odbornej verejnosti z oblasti ťažobného, energetického a hutníckeho priemyslu. Už tradične sa výstava konala na medzinárodnom výstavisku Spodek, s úzko špecializovaným zameraním na ťažobné stroje, zariadenia a ďalšie produkty súvisiace s ťažbou uhlia a nerastných surovín. Svojím zameraním výstava patrí nepochybne k najväčším v okolitom regióne - o priazeň zákazníkov sa tu uchádzalo viac ako 300 výrobcov z celej Európy. 

Okrem nás v našom stánku prezentovali svoje výrobky aj kolegovia zo skupiny závodov CBG ContiTech, maďarského Szegedu a fínskeho Tampere. Výstavy sa zúčastnili aj konkurenční domáci a zahraniční výrobcovia, s ktorými pravidelne súperíme na trhoch strednej a východnej Európy u našich kľúčových zákazníkov. 

Tento rok môžeme zatiaľ, čo sa týka predaja dopravných pásov v Poľsku,  hodnotiť ako úspešný, aj keď je tu viac domácich výrobcov, ktorí sa správajú na trhu cenovo veľmi agresívne. O dopravné pásy Matador je veľký záujem, naše výrobky sú pozitívne akceptované spotrebiteľmi, čo potvrdili aj návštevníci nášho stánku. Získané informácie budeme využívať pri realizácii konkrétnych obchodných prípadov a pri ďalšom presadzovaní sa na poľskom trhu.