Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a SMBOZP


Systém manažérstva BOZP


  Základné informácie pre zaistenie BOZP a OPP

Vážený návštevník MATADORu !
Pre bezpečný pohyb v  areáli firmy počas Vašej návštevy sa prosíme zoznámte so základnými pravidlami bezpečnosti, ktoré v  našej spoločnosti platia.

  Informačný leták BOZP