Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.


Informácia pre záujemcov o prácu


Kontakt

Oddelenie Personálneho marketingu a rozvoja je prvé miesto, kde sa dostane Vaša žiadosť o zamestnanie. Tu sa posudzuje, následne vyhodnotí a tu prebieha vzájomná komunikácia s kandidátmi pri výberovom konaní. Na Vaše žiadosti sa tešia všetci pracovníci oddelenia Personálneho marketingu a rozvoja:

  • Mgr. Peter Štefánik
  • Ing. Silvia Vráblová
  • Mgr. Martina Chanová

Osloviť nás môžete  prostredníctvom e-mailovej adresy: personalny.marketing@conti.sk.

Informácie o voľných pracovných miestach uverejňujeme na našej kariérnej internetovej stránke www.slovakia.careers-continental.com, na stránke www.matador.sk - v časti Kariéra a na internetovej adrese www.profesia.sk.

Prihlásenie sa na výberové konanie

Na výberové konanie na voľné pracovné miesto sa môžete prihlásiť poslaním žiadosti o zamestnanie (motivačného listu) a životopisu (personálneho dotazníka). Pre tento účel môžete použiť aj nasledujúci personálny dotazník.

Tieto dokumenty môžete poslať e-mailom alebo poštou.

Žiadosť o zamestnanie

V žiadosti alebo motivačnom liste by ste mali uviesť, prečo sa zaujímate o pracovnú pozíciu, akými výnimočnými zručnosťami, schopnosťami a vlastnosťami disponujete pre danú pracovnú pozíciu, prečo ste práve Vy pre nás tým správnym zamestnancom.

Životopis

Správne napísaný životopis musí obsahovať všetky dôležité fakty týkajúce sa práce, o ktorú sa zaujímate. Tzn. musí obsahovať informácie o Vašom vzdelaní, absolvovaných kurzoch, školeniach, schopnostiach a znalostiach, pracovných skúsenostiach a iných výhodách, ktoré ponúkate našej spoločnosti vo Vašej osobe. V životopise alebo v žiadosti nezabudnite uviesť Váš telefonický kontakt.

V súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov nemôžeme evidovať Vaše osobné údaje vo firemnej databáze bez Vášho predchádzajúceho zvolenia. Preto je dôležité poslať alebo osobne doručiť na našu adresu vlastnoručne podpísané vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v databáze Continental Matador Rubber s.r.o.. Vyhlásenie sa môže nachádzať aj v závere Vášho životopisu. 


Čo nasleduje po zaslaní Vašej žiadosti o zamestnanie

Po obdržaní Vašej žiadosti o zamestnanie a životopisu posúdime Vašu kvalifikáciu a uvádzané schopnosti vzhľadom na aktuálne a budúce personálne potreby firmy.

Kandidáti, ktorí požiadavky na voľnú pracovnú pozíciu spĺňajú, sú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie

Výberové konanie môže pozostávať z viacerých kôl a kandidát sa postupne zúčastňuje osobných rozhovorov, psychologického testovania a jazykových či odborných testov. V prípade manažérskych pozícií a pozícií špecialistov môže výberové konanie prebiehať formou assessment centra.
Posudzovanie výsledkov jednotlivých kandidátov závisí od veľkosti výberového konania, trvá najviac 2 týždne. Všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili výberového konania, sú následne kontaktovaní našimi pracovníkmi a oboznámení s výsledkami.