Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.


Prevencia závažných priemyselných havárií


Politika prevencie ZPH a  zaradenie podniku

INFORMAČNÝ  MATERIÁL

 Informácia pre dotknutú verejnosť